Wat is SBB: De Stichting BOCAM Beroepsbelangen ?

SBB is de beroepsorganisatie voor erkende Bocam-therapeuten, docenten en trainers.

De SBB heeft als taken:

  • Het bewaken van de kwaliteit van de erkende therapeuten, docenten en trainers.
  • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de licentiehouders.
  • Het bevorderen van het onderlinge contact van de licentiehouders.
  • Het toezien op de donatie-bijdragen aan SBB door de licentiehouders
  • Het toezien op het bijscholingsprogramma van de licentiehouders.
  • Het onderhouden van contacten met FAGT en andere beroepsorganisaties.

Visie

BOCAM is een gezondheidsleer

Het is een leef- en geneeswijze gebaseerd op de Chinese Natuurfilosofie (het Daoïsme) in het algemeen en de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) in het bijzonder. Bocam gaat uit van een integrale benadering van TCM.
Bocam training is preventief te gebruiken om ziekten te voorkomen en de lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid te versterken.

Bocam therapie is curatief met name geschikt voor het verminderen van chronische gezondheidsproblemen en voor het genezen van alle psychosomatische klachten.

Bocam therapie wil de patiënt inzicht geven in de oorzaak van de ziekte. Bocam therapie gaat uit van de zelfwerkzaamheid van de patiënt.
Voor meer info zie www.bocam.nl

Missie

Het, in de ruime zin van het woord, behartigen van de belangen van de aangesloten erkende licentiehouders.

Organisatie en bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat uit 4 personen, te weten:

  • Rinus van den Broek (directeur CNGO en hoofd Bocam beroepsopleidingen)
  • Wim van Dijk (persoonlijke titel)
  • Anton Appelo (persoonlijke titel)
  • Franc Winter (Bocam-therapeut/docent)

De Bocam-therapeut

Wie mag zich erkend Bocam-therapeut noemen?

Iedereen met een 3 jarig Bocam diploma nieuwe stijl en degenen met een Bocam diploma behaald voor 1996.

Geef een reactie